INNOVASIVE CO., LTD จัดกิจกรรมอบรมให้กับพนักงานบริษัท ภายใต้หัวข้อ “การยื่นภาษีที่ถูกต้องและการวางแผนภาษี” 

INNOVASIVE CO., LTD จัดกิจกรรมอบรมให้กับพนักงานบริษัท ภายใต้หัวข้อ “การยื่นภาษีที่ถูกต้องและการวางแผนภาษี”
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิษณุพงศ์ พรหมแก้ว  ผู้จัดการภาคเดือนทอง 919
มาให้ความรู้และตอบข้อสงสัย  อบรม Online ผ่าน Microsoft Team
สำหรับพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม / อบรม  สามารถใช้แนบเป็นผลงานประกอบการประเมินของตัวเองได้