INNOVASIVE CO., LTD. จัดกิจกรรมครบรอบ 3 ปี กับกิจกรรมโยนโบว์ลิ่ง กระชับมิตร ณ Blu-O Rhytm & Blow Siam Paragon

กิจกรรมครบรอบ 3 ปี INNOVASIVE CO., LTD. 🥳 มาชมภาพบรรยากาศความประทับใจ การร่วมสนุกกับกิจกรรมโยนโบวลิ่ง กระชับมิตร ณ Blu-O Rhytm & Blow Siam Paragon เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

*ผู้เข้าร่วมงานตรวจ Atk ก่อนเข้าร่วมงาน ส่งผลเข้าระบบที่พัฒนาขึ้นมา สำหรับพนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกและลดขั้นตอนการตรวจเช็คข้อมูลสำหรับ HR