บริษัท INNOVASIVE CO., LTD. ได้สนับสนุน โครงการค่ายสานฝันน้อง ม.ปลาย สู่สายอาชีพโปรแกรมเมอร์ ครั้งที่ 16 (Junior Programmers Camp XVI)

บริษัท INNOVASIVE CO., LTD. ได้สนับสนุน โครงการค่ายสานฝันน้อง ม.ปลาย สู่สายอาชีพโปรแกรมเมอร์ ครั้งที่ 16 (Junior Programmers Camp XVI) ให้แก่ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาทักษะร่วมกัน เมื่อ 12-14 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา